Om konkurransen

Målet med Ta Ordet! er å styrke den retoriske kompetansen til både elever og lærere. Muntlig fremføring, retorikk og bruken av retoriske appellformer nevnes eksplisitt i skolenes nyeste læreplaner, og krever at både lærere og elever må jobbe med presentasjoner og retorikk. Gjennom Ta Ordet! får både lærer og elev en kreativ og spennende mulighet til å utforske disse temaene samtidig som man lærer av noen av de beste retorikkforskerne i Norge.

Prosjektet vil knytte sammen næringsliv og utdanning, og vil vise hvor viktig det er med retorisk kompetanse, både som elev og som arbeidstaker. Kanskje det også kan inspirere til å søke høyere utdanning innen retorikk? Vi tror at denne konkurransen kan skape engasjement hos alle involverte, og ikke minst vil det skape retorisk kompetanse og bevissthet.

I 2016 er konkurransen åpen for skoler i Bergen, i 2017 for skoler på Vestlandet, og i 2018 vil konkurransen være nasjonal.

Selve konkurransen gjennomføres i fem trinn:

  1. Lærere fra medvirkende skoler deltar i en halvdags-workshop på Universitetet i Bergen. Her gir retorikere innføring i retorikk og talekunst, og tilby en undervisningspakke i presentasjoner og talekunst. Erfaringene og pakken kan lærerne benytte i undervisningen og i avholdelse av interne tale-konkurranser.
  2. Skolene avholder interne konkurranser og velger en vinner.
  3. Vinnerne fra deltakende skoler besøker UiB og får kursing i retorikk samt tilbakemelding på deres taler. Talene holdes, og et mindre antall velges ut til finale.
  4. Utvalgte finaledeltakere får en ny tur til UiB hvor de i fellesskap med hverandre og universitetets retorikere videreutvikler og forbedrer talene.
  5. Finalen avholdes i Universitetsaulaen. Første finale ble avholdt høsten 2016.